Zonhoven:
op zoek naar de rendierjagers - prehistoriekamp

Wat?

Een groepje jongeren nemen de beschermde Ahrensburgsite in Molenheide (Zonhoven) ofwel de “rendierjagerssite” onder handen. Ze doen onderhoudswerken, zoals ongewenste begroeiing verwijderen, en maken enkele paden opnieuw beter toegankelijk. Daarnaast geven ze de site een grotere belevingswaarde door het creëren van een verlaten tentenkamp.

Waarom?

De jongeren maken kennis met de site en de verhalen en worden betrokken bij een bijzonder waardevolle erfgoedsite in hun gemeente. Door de onderhoudswerken en het bouwen van het verlaten tentenkamp maken ze de site beter toegankelijk en beleefbaar voor buurtbewoners en toeristen.

Wie?

Een verzameling van 15 individuele jongeren tussen 10 en 14 jaar uit Zonhoven die reageerden op de oproep van de gemeente.

Wanneer?

Een driedaagse tijdens de paasvakantie: maandag 8 tot en met woensdag 10 april 2019

Hoe?

  • Tijdens de driedaagse zijn verschillende activiteiten gepland:
    • kennismaking met de site via een interactieve prehistoriewandeling in het gebied
    • verwijderen van ongewenste begroeiing, zoals jonge bomen en struiken
    • materiaal verzamelen en bouwen van de tentconstructies vrijmaken van paden
    • prehistorieworkshops zoals zelf een speer en speerdrijver maken, initiatie boogschieten, …
  • Terugkomdag en voorstelling van de werken

Met wie?

Locatie

Molenheide, Zonhoven (Holsteenweg)