Project Nieuwerkerken:
hooien in de vallei van de Zijp

Wat?

De vallei van De Zijp is een belangrijk cultuurhistorisch landschap in Nieuwerkerken met een bos, vijver en beemden.

Waarom?

Leerlingen uit het vierde leerjaar van de basisscholen in Nieuwerkerken gaan aan de slag in de Vallei van De Zijp om al doende de waarde van het valleigebied te ontdekken. Met de workshop "Hooien als toen" wordt de graslandzone opnieuw manueel gehooid met een zeis. Daarnaast bouwen de leerlingen hooimijten om het hooi te drogen.

Door het grasland te hooien komen er terug wilde bloemen en kruiden in het grasland. Daardoor neemt de natuurwaarde toe, wordt het uitzicht mooier en kan het hooi gebruikt worden als veevoeder.

Wie?

Een 100-tal leerlingen van het vierde leerjaar van de Nieuwerkerkske basisscholen.

Wanneer?

Maandag 28 mei 2018

Hoe?

Workshop "Hooien als toen" over manueel hooibeheer en het bouwen van mijten om het hooi te laten drogen met voorbespreking in de klas.

Met wie?

Locatie

Ter hoogte van de Rozenbosstraat, Nieuwerkerken